• buhalterine apskaita

  buhalterine apskaita

 • fotografijos-kursai

  fotografijos-kursai

 • kalbu-kursai

  kalbu-kursai

 • kompiuteriu-kursai

  kompiuteriu-kursai

 • makiazo-kursai

  makiazo-kursai

 • rastvedyba

  rastvedyba

 • samatu-sudarymo-kursai

  samatu-sudarymo-kursai

Pasiruošimas valstybiniam matematikos egzaminui – Klaipėdos mieste

PRAKTINIO MOKYMO, KOMPETENCIJOS, KVALIFIKACIJOS, UGDYMO IR KĖLIMO KURSAI - PIRMINIS IR TĘSTINIS PROFESINIS MOKYMAS

Informacija ir registracija tel. 8 46 380703; 8 678 68888
Registracija sms žinute +370 678 68888 (Vardas, Pavardė, kontaktinis telefonas, kokie kursai).
Valandos kaina grupėje ( 4- 6 mokiniai ) – 9 €.
Valandos kaina individualiai – 13 €.
Mokome (Individualiai), tam kad dėstytojas turėtų galimybę skirti visą dėmesį mokiniui, (grafiką – laiką ir dienas pagal bendrą sutarimą).

Į visus kursus, registruojame nuolat, greičiau užsiregistravus, anksčiau prasidės kursai !
Picture
Pasiruošimas valstybiniam Matematikos egzaminui, Klaipėdos mieste !
1. Logoritmai – 5 val.
2. Trigonometrija – 5 val.
3. Funkcijos, lygtys ir nelygybės – 5 val.
4. Išvestinės – 5 val.
5. Integralai – 5 val.
Programas parenkame atsižvelgdami į pageidavimus.
MATEMATIKA


Profilinis mokymas XI–XII klasėse įgyvendinamas skirtingų profilių moksleivius mokant pagal skirtingus mokymo planus ir perteikiant mokomuosius dalykus skirtingo sudėtingumo bei paskirties kursų pavidalu. Todėl moksleiviai gali rinktis įvairaus sudėtingumo matematikos kursus. Pateikiami du matematikos kursai: bendrasis ir išplėstinis.

Bendrasis kursas – garantuoja dalyko pagrindus, matematinį raštingumą, reikalingą vidurinį išsilavinimą įgijusiam asmeniui. Jo paskirtis – sudaryti galimybę moksleiviams pasirengti tenkinti gyvenimo visuomenėje praktines reikmes, įgyti bendrąjį kultūrinį išprusimą ir bent minimaliai pasirengti tolesniam mokymuisi. Bendrasis kursas apima plačiai vartojamas matematikos sąvokas, svarbiausias idėjas (įskaitant ir jų kontekstą), pagrindinius dėsningumus (ar schemas) bei elementariausią veiklos kompetenciją. Juo siekiama, kad moksleiviai išmoktų taikyti matematiką paprastose praktinėse situacijose.

Išplėstinis kursas – skirtas nuosekliai ugdyti nuostatas ir gebėjimus matematiškai mąstyti, spręsti problemas, komunikuoti (pasitelkiant matematiką) bei savarankiškai mokytis matematikos. Jis orientuotas į tolesnes ekonomikos, gamtos, tiksliųjų mokslų bei technologijų studijas. Savo turiniu išplėstinis kursas platesnis ir labiau integruotas už bendrąjį kursą. Svarbus išplėstinio kurso uždavinys – mokyti operuoti matematikos žiniomis ir metodais ne tik sprendžiant sudėtingesnius praktinius uždavinius, bet ir atliekant nesudėtingas teorines užduotis.
Mokykloje gali būti parengta speciali humanitarinių pakraipų moksleiviams pritaikyta, matematikos programa, kurios turinys privalo apimti bendrąjį matematikos kursą. Joje daugiau dėmesio galėtų būti skiriama atskirame standartų skyrelyje išvardytiems socialiniams kultūriniams matematikos aspektams.

Bendrąjį kursą sudaro 4 skyriai:
·    Realieji skaičiai ir algebra.
·    Funkcijos, lygtys ir nelygybės.
·    Diferencialinis skaičiavimas.
·    Tikimybės ir statistika.
Išplėstinis kursas papildytas dar 4 skyriais:
·     Planimetrija.
·     Stereometrija.
·     Vektoriais.
·     Integraliniu skaičiavimu.
Bendrajame kurse pagrindinės mokyklos planimetrijos ir stereometrijos skyriai yra pakartojami mokantis lygčių, nelygybių, lygčių sistemų sudarymo ir sprendimo būdų bei nagrinėjant trigonometriją.
Turinys.
Lentelėje pateikiamas bendrojo (kairėje skiltyje) ir išplėstinio (dešinėje skiltyje) kurso turinys. Išplėstinio kurso turinį sudaro privalomas bendrojo kurso turinys (dešinėje skiltyje nebekartojama) ir papildomos temos. Skaityti daugiau …

IŠSILAVINIMO STANDARTAI
Standartuose pateikiami reikalavimai moksleivių bendriesiems ir specialiesiems gebėjimams. Išplėstinio kurso išsilavinimo standartų reikalavimai apima ir bendrojo kurso išsilavinimo standartų reikalavimus, todėl lentelių išplėstinio kurso skiltyse įrašyta tik tai, ką moksleiviai privalo žinoti ir suprasti geriau ir daugiau, negu reikalaujama bendrajame kurse.
BENDRIEJI MOKSLEIVIŲ GEBĖJIMAI skaityti daugiau …
SPECIALIEJI MOKSLEIVIŲ GEBĖJIMAI skaityti daugiau …

Kviečiame registruotis iš anksto (nemokamai). Registruotis galite nurodytais kontaktais arba užpildę registracijos formą.
KONTAKTAI IR REKVIZITAI
​Įmonės pavadinimas: AVEVERA UAB, Įmonės kodas: 302634045, Įmonės buveinės adresas: Taikos pr. 38-107, Klaipėda, LT-91218
Telefonas: +370 46 380703 Faksas: +370 46 492714 Tel. Mob.: 8 678 68 888 El.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Skaityti daugiau ...

Buhalteriniai apskaitos kursai pažengusiems

 TĘSTINIAI, BUHALTERIŲ IR APSKAITININKŲ, KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSAI, PAŽENGUSIEMS

Informacija ir registracija tel. 8 46 380703; 8 678 68888.
Registracija sms žinute +370 678 68888
(Vardas, Pavardė, kontaktinis telefonas, kokie kursai).

PicturePicture
Picture   
PROGRAMA SKIRTA - SPECIALISTAMS, BUHALTERIAMS IR APSKAITININKAMS, DIRBANTIEMS, ŽINANTIEMS IR MOKANTIEMS, DVEJYBINĮ ĮRAŠĄ IR PAGRINDINIUS APSKAITOS PRINCIPUS. TAI KURSAI LABIAU PAŽENGUSIEMS. ATSIŽVELGIANT Į PAGEIDAUJAMĄ REIKIAMŲ MOKYMŲ IR DALYVAUJANČIŲ ASMENŲ SKAIČIŲ KAINA GALI KEISTIS. 
Kursų kaina grupėse - 400 Eurų.
Kursų kaina individualiai - 1000 Eurų.
Kursų trukmė - 25 val.
Egzaminas (pageidaujantiems) - 100 Eurų.
(Išlaikiusiems egzaminą, įgyjama pažengusio buhalterio - apskaitininko, kompetencija).

>Registracija vyksta 24 val. Registruotis internetu galima dabar<
Buhalterinės apskaitos kursų pažengusiems komercinis pasiūlymas


Programa įregistruota: LR Švietimo ir Mokslo Ministerijoje. Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre.
Programos kodas: 
223001677


Tikslas ir uždaviniai – Programa skirta įgyti buhalterio-apskaitininko kompetencijas pažengusiems. Siekiama suteikti buhalterinės apskaitos, mokesčių, teisės pagrindų, ekonomikos teorines žinias ir išugdyti tobulinant, esamus profesinius pažengusiems skirtus praktinius įgūdžius, būtinus buhalterio-apskaitininko pažengusiems, darbui įvairių nuosavybės formų įmonėse bei organizacijose.
Mokymo metodai – Paskaita, praktinis užsiėmimas, konkrečių pavyzdžių analizė, diskusija, savarankiškas darbas.
Rezultatai - Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo žinos: Apskaitos informacijos vaidmenį įmonių ūkinėje veikloje. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos procedūras. Ilgalaikio turto ir atsargų apskaitos būdus. Norminius aktus, reglamentuojančius ūkio subjekto veiklą, buhalterinę apskaitą ir mokesčius; ūkinių operacijų ir įvykių pagrindimą apskaitos dokumentais; finansų kontrolę. Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo gebės: Identifikuoti ir registruoti įmonių ūkinius procesus apskaitoje, tvarkyti ūkio subjekto turto apskaitą, darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaitą, atsargų analitinę ir suminę apskaitą. Vadovautis norminiais aktais, reglamentuojančiais įmonės ar organizacijos ūkinę veiklą, buhalterinę ir mokesčių apskaitą. Vertinti finansinės informacijos patikimumą, kontroliuoti ūkinių operacijų ir įvykių pagrindimą apskaitos dokumentais, lyginti faktinius rezultatus su planiniais, užtikrinti finansų kontrolę, rengti finansinę ir mokestinę atskaitomybę.
Studijų baigimas – Baigusiems studijų programą, atsiskaitoma atsiskaitomuoju praktiniu darbu: testu, pokalbiu, atliekant ištisinį uždavinį pagal programą. Sėkmingai įvykdžiusiems studijų programą išduodamas kompetencijos  pažymėjimas (baigimo Sertifikatas). 
BUHALTERINIŲ KURSŲ PAŽENGUSIEMS PROGRAMA (25 val.):

1. PVM (8 val.)
   1. PVM klasifikatorius pagal i SAF
   2. Ar visada pirkimo PVM lygus PVM atskaitai
   3. Pardavimo PVM
   4. Pirkimų iš ES ypatumai
   5. Pardavimų į ES ypatumai
   6. Pirkimai iš trečiųjų šalių
   7. Pardavimai trečiosioms šalims
   8. Atvirkštinis PVM pardavimo atveju
   9. Atvirkštinis PVM pirkimo atveju
 10. Spec. apmokestinimo schema - marža
2. GPM (6 val.)
   1. NPD taikymas
   2. PNPD taikymas
   3. FR0572 – mėnesinė GPM deklaracija
   4. FR0573 – metinė GPM deklaracija
   5. FR0471 – metinė B klasės pajamų deklaracija
   6. Apmokestinamos pajamos
   7. Neapmokestinamos pajamos
   8. A klasės pajamos
   9. B klasės pajamos
3. Nekilnojamojo turto mokestis (2 val.)
   1. Deklaravimas
   2. Mokėjimas ir avansinis mokėjimas
4. Pelno mokestis (7val.)
   1. Apmokestinamos pajamos
   2. Neapmokestinamos pajamos
   3. Leidžiami atskaitymai
   4. Ribotų dydžių leidžiami atskaitymai
   5. Neleidžiami atskaitymai
   6. Pelno mokesčio deklaravimas – PLN204
   7. Avansinio pelno mokesčio deklaravimas – FR0430
   8. Pelno mokesčio mokėjimas
   9. Avansinio pelno mokesčio mokėjimas
5.Finansinė atskaitomybė (2 val.)
   1. Balansas
   2. Pelno (nuostolio) ataskaita
   3. Pinigų srautų ataskaita
   4. Nuosavo kapitalo pokyčio ataskaita
   5. Aiškinamasis raštas
6. Pabaiga

Kviečiame registruotis iš anksto (nemokamai). Registruotis galite nurodytais kontaktais arba užpildę registracijos formą.
KONTAKTAI IR REKVIZITAI
​Įmonės pavadinimas: AVEVERA UAB, Įmonės kodas: 302634045, Įmonės buveinės adresas: Taikos pr. 38-107, Klaipėda, LT-91218
Telefonas: +370 46 380703 Faksas: +370 46 492714 Tel. Mob.: 8 678 68 888 El.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Skaityti daugiau ...

Buhalterinės apskaitos kursai + su kompiuterine programa B1 - Klaipėda

 KOMPETENCIJOS ĮGIJIMO , KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO,  KURSAI 
 BUHALTERIO - APSKAITININKO KOMPETENCIJA

Informacija ir registracija tel. 8 46 380703; 8 678 68888.
Registracija sms žinute +370 678 68888
(Vardas, Pavardė, kontaktinis telefonas, kokie kursai).

Picture
Paraleliai: mokiname su kompiuterizuota buhalterinės apskaitos programa B1Tai debesų technologijomis sukurta apskaitos programa, pasiekiama iš bet kurios pasaulio vietos kur yra internetas.
Buhalterinės apskaitos kursai +B1 programa grupėse, Klaipėdos mieste:
Kursai vyksta 3 - 4 asmenų mini grupėje
Kursų  trukmė iki - 53 val., (70 ak., val.)

Buhalterinės apskaitos kursų kaina be egzamino - 800 €
. Šiuo metu suteikiama nuolaida 100 €, kaina su nuolaida asmeniui - 700 €.
Pageidaujantiems laikyti egzaminą - 100 €.


Mokome individualiai.
Kursų trukmė iki - 53 val., (70 ak., val.).
Individualių kursų kaina - 1300 €.
Mokome (Individualiai), tam kad dėstytojas turėtų galimybę skirti visą dėmesį mokiniui, (grafiką - laiką ir dienas pagal bendrą sutarimą).

Baigusiems kursus, išrašome pažymėjimą - sertifikatą.
Sertifikato išrašymas užsienio kalba - 30 €.
Egzaminas - 100 €.
Išlaikius egzaminą, rezultatai įrašomi į sertifikatą.
Tik Išlaikiusiems egzaminą, įgyjama Buhalterio/ės - apskaitininko/ės kompetencija.

Vakariniai kursai nuo 18:00 val. kiekvieną mėn., apie 5 - 15 - 25 d. d... laikotarpyje, planuojame pradėti kursus.
Mokymo kursai vakariniai, vyksta 2 - 4 kartus per savaitę nuo 18:00 val. iki 20:00 val. (grafiką - laiką ir dienas pagal bendrą sutarimą).
(Nesusirinkus grupei, kursai nukeliami sekančiai savaitei. Bet kuriuo atveju pranešame tikslų susitikimo laiką.)

Programa įregistruota: LR Švietimo ir Mokslo Ministerijoje.
Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre. Skaityti daugiau . . .

Identifikavimo kodas: 84379
Programos kodas: 220010582


Modeliuojama reali įmonės veikla. Išmoksite tvarkyti buhalteriją: nuo pagrindų iki metinės finansinės atskaitomybės. Buhalterinės apskaitos kursus veda profesionalios įmonės bei dėstytojai, profesionalūs praktikai, turintys ilgalaikį patyrimą ir didelę praktinę patirtį. Dalomoji medžiaga pateikiama kursų eigoje.
Buhalteriai tvarko buhalterinę dokumentaciją, rengia ataskaitas, atlieka apskaitos ir analizės operacijas. Daugelis buhalterių specializuojasi mokesčių mokėjimo srityje – skaičiuoja pajamų, socialinio draudimo, pridėtinės vertės ir kt. mokesčius, konsultuoja įmonių vadovus, apie tai kaip vienas ar kitas versle priimtas sprendimas atsilieps mokesčių mokėjimui. Jeigu firma yra didelė, buhalteriai gali pasiskirstyti veiklos sferomis – gali užsiimti tik finansų analize, planavimu ar biudžeto sudarymu, kainodara ar dirbti kitose srityse. Jie seka, ar teisingai mokami mokesčiai, ar išlaidos neprieštarauja įstatymams bei Vyriausybės nutarimams. Dalis buhalterių dirba dėstytojais mokymo bei mokslo įstaigose. Kiti gali būti samdomi laikinam darbui.

Apskaitininkai skaičiuoja, klasifikuoja, fiksuoja ir tikrina organizacijos vykdomas ūkines operacijas bei jų skaitines šraiškas. Apskaitininkai priskiriami prie žemesniosios grandies finansų ir buhalterijos darbuotojų. Darbo sudėtingumas bei apimtis ir apskaitininkų kvalifikacijai keliami reikalavimai priklauso nuo įmonės kategorijos. Didelių įmonių apskaitininkai atlieka tam tikro baro buhalterinę apskaitą, darbas yra specializuotas ir atitinka jų darbo sritį. Tai gali būti pirkimų-pardavimų, žaliavų ir atsargų, ilgalaikio turto, nuosavybės, gamybos išlaidų, pelno (nuostolio), griežtos atskaitomybės, darbo užmokesčio apskaita ir kt. Mažesnių įmonių apskaitininkai atlieka beveik visus finansų ir buhalterijos padalinio darbus ir savo žiniomis turi prilygti buhalterio (finansininko) kvalifikacijai. Apskaitininkai fiksuoja įmonės turtą ir skolas, veda pajamų ir išlaidų žiniaraščius, pildo kitus buhalterinius registrus, rengia ataskaitas vadovybei ir vartotojams. Tokiose firmose apskaitininkai turi mokėti įforminti bankų dokumentus, jiems tenka dirbti su įvairia skaičiavimo technika, todėl privalo turėti darbo su ja įgūdžių.
(Papildomai: Supažindiname su kompiuterizuotos buhalterinės apskaitos programos, veikimo principais (apžvalga).
Buhalterinės apskaitos kursų
 programa - temos:
(gali keistis atsižvelgiant į dėstymo ir dėstytojo metodiką). 

 Kurso metu dėstomos temos:
   1. Įmonės apskaitos tvarkymas.
   2. Buhalterinės apskaitos principai.
   3. Naujasis pavyzdinis saskaitų planas.
   4. Dvejybinio įrašo principas.
   5. Koreguojantys įrašai.
   6. Atlyginimų apskaita.
   7. Darbo užmokesčio mokestinė bazė (GPM, Sodra).
   8. Atostoginiai o Kompensacijų apskaičiavimas.
   9. Ataskaitos Sodrai.
  10. Personalo apskaita.
  11. Darbo sutartis.
  12. Darbuotojų priėmimo/atleidimo iš darbo tvarka.
  13. Įsakymai o Pridėtinės vertės mokestis (PVM).
  14. Nekilnojamo turto mokestis.
  15. Ilgalaikio turto apskaita.
  16. Atsargų apskaita.
  17. Pirminiai dokumentai (kasos, banko, pirkimų, pardavimų).
  18. Deklaracijos.
  19. Balanso sudarymo metodika.
  20. Metinė finansinė atskaitomybė

 Bendrieji apskaitos principai.
2.      Apskaitinė lygybė ir ūkinių operacijų poveikis lygybei:
  2.1.   Turto sąvoka apskaitoje:
  2.1.1. Ilgalaikis turtas;
  2.1.2. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija;
  2.1.3. Trumpalaikis turtas;
  2.1.4. Atsargų apskaita.
  2.2.    Nuosavybės esmė apskaitoje:
  2.2.1. Savininkų nuosavybė;
  2.2.2. Skolintojų nuosavybė.
  2.3.    Apskaitinė lygybė ir ūkinių operacijų įtaka lygybei:
  2.3.1. Ūkinis įvykis;
  2.3.2. Ūkinė operacija;
  2.3.3. Jų įtaka apskaitinei lygybei.
3.      Sąskaitos. Jų panaudojimas ūkinėms operacijoms registruoti:
  3.1.    Sąskaitų rūšys;
  3.2.    Sąskaitų debetas, kreditas, likutis;
  3.3.    Pavyzdinis sąskaitų planas;
  3.4.    Dvejybinis įrašas apskaitoje.
4.       Apskaitos ciklas:
  4.1.    Ūkinės operacijos ir pirminiai apskaitos dokumentai.
  4.2.    Ūkinių operacijų registras:
  4.2.1. Bendrasis žurnalas ir kiti žurnalai.
  4.3.    Ūkinių operacijų perkėlimas į sąskaitas.
  4.4.    Ataskaitinio laikotarpio pabaigos operacijos:
  4.4.1.  Kaupimo ir palyginimo principų esmė apskaitoje;
  4.4.2.  Ataskaitinis laikotarpis;
  4.4.3.  Sąskaitų koregavimai.
  4.5.     Darbinės atskaitomybės lentelės sudarymas;
  4.6.     Sąskaitos uždarantieji įrašai.
  4.7.     Finansinės atskaitomybės rengimas:
  4.7.1.  Pelno (nuostolių) ataskaita;
  4.7.2.  Balansas.
5.        Darbo santykiai:
  5.1.     Darbo sutartis;
  5.2.     Darbuotojų priėmimo/atleidimo iš darbo tvarka;
  5.3.     Darbuotojų apskaita;
  5.4.     Darbo užmokesčio apskaita;
  5.5.     Atostoginiai ir kompensacijos;
  5.6.     Ataskaitos VSDF valdybai.
6.        LR mokesčių sistema.
7.        Ištisinis uždavinys:
  7.1.     Ūkinių operacijų atvaizdavimas užpildant pirminius apskaitos dokumentus;
  7.2.     Ūkinių operacijų fiksavimas žurnaluose;
  7.3.     Duomenų iš žurnalų perkėlimas į sąskaitas;
  7.4.     Analitinių kortelių pildymas;
  7.5.     Darbinės atskaitomybės lentelės sudarymas;
  7.6.     Finansinės atskaitomybės rengimas.


Kviečiame registruotis iš anksto (nemokamai). Registruotis galite nurodytais kontaktais arba užpildę registracijos formą.
KONTAKTAI IR REKVIZITAI
​Įmonės pavadinimas: AVEVERA UAB, Įmonės kodas: 302634045, Įmonės buveinės adresas: Taikos pr. 38-107, Klaipėda, LT-91218
Telefonas: +370 46 380703 Faksas: +370 46 492714 Tel. Mob.: 8 678 68 888 El.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Skaityti daugiau ...

Tęstiniai, buhalterių ir apskaitininkų, kvalifikacijos tobulinimo kursai

 KOMPETENCIJOS ĮGIJIMO , KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO,  KURSAI 
 BUHALTERIO - APSKAITININKO KOMPETENCIJA

PROGRAMA SKIRTA - SPECIALISTAMS, BUHALTERIAMS IR APSKAITININKAMS, DIRBANTIEMS, ŽINANTIEMS IR MOKANTIEMS, DVEJYBINĮ ĮRAŠĄ IR PAGRINDINIUS APSKAITOS PRINCIPUS. TAI KURSAI LABIAU PAŽENGUSIEMS.

Informacija ir registracija tel. 8 678 68888
Registracija sms žinute +370 678 68888 (Vardas, Pavardė, kontaktinis telefonas, kokie kursai).

Kursų kaina grupėse - 400 Eurų. / Individualiai - 1000 Eurų.
Kursų trukmė - 25 val.
Egzaminas (pageidaujantiems) - 100 Eurų.

Picture
Programa įregistruota: LR Švietimo ir Mokslo Ministerijoje. Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre. Programos kodas: 223001677
BUHALTERINIŲ KURSŲ PROGRAMA (25 val.):
1.     PVM (8 val.).
   1.  PVM klasifikatorius pagal i.SAF.
   2.  Ar visada pirkimo PVM  lygus  PVM atskaitai.
  
3.  Pardavimo PVM.

   4.  Pirkimų iš ES ypatumai.
   5.  Pardavimų į ES ypatumai.
   6.  Pirkimai iš trečiųjų šalių.
   7.  Pardavimai trečiosioms šalims.
   8.  Atvirkštinis PVM pardavimo atveju.
   9.  Atvirkštinis PVM pirkimo atveju.
 10.  Spec. apmokestinimo schema - marža.
2.     GPM (6 val.).
   1.  NPD taikymas.
   2.  PNPD taikymas.
   3.  FR0572 – mėnesinė GPM deklaracija.
   4.  FR0573 – metinė GPM deklaracija.
   5.  FR0471 – metinė B klasės pajamų deklaracija.
   6.  Apmokestinamos pajamos.
   7.  Neapmokestinamos pajamos.
   8.  A klasės pajamos.
   9.  B klasės pajamos.
3.     Nekilnojamojo turto mokestis (2 val.).
   1.  Deklaravimas.
   2.  Mokėjimas ir avansinis mokėjimas.
4.     Pelno mokestis (7val.).
   1.  Apmokestinamos pajamos.
   2.  Neapmokestinamos pajamos.
   3.  Leidžiami atskaitymai.
   4.  Ribotų dydžių leidžiami atskaitymai.
   5.  Neleidžiami atskaitymai.
   6.  Pelno mokesčio deklaravimas – PLN204.
   7.  Avansinio pelno mokesčio deklaravimas – FR0430.
   8.  Pelno mokesčio mokėjimas.
   9.  Avansinio pelno mokesčio mokėjimas.
5.     Finansinė atskaitomybė (2 val.).
   1.  Balansas.
   2.  Pelno (nuostolio) ataskaita.
   3.  Pinigų srautų ataskaita.
6.     Pabaiga.


Kviečiame registruotis iš anksto (nemokamai). Registruotis galite nurodytais kontaktais arba užpildę registracijos formą.
KONTAKTAI IR REKVIZITAI
​Įmonės pavadinimas: AVEVERA UAB, Įmonės kodas: 302634045, Įmonės buveinės adresas: Taikos pr. 38-107, Klaipėda, LT-91218
Telefonas: +370 46 380703 Faksas: +370 46 492714 Tel. Mob.: 8 678 68 888 El.paštas: 
Skaityti daugiau ...

Meridianų atvėrimo, baziniai masažo kursai, su BIO energetiniu masažuokliu

Informacija ir registracija telefonu: 
Atsakingas asmuo: Vitalis Vasiliauskas +370 659 49599 
Atsakingas asmuo: Remigija Krupodra +370 672 60349 


Į visus kursus, registruojame nuolat, greičiau užsiregistravus, anksčiau prasidės kursai ! 
Picture
Kursų trukmė iki 16 val. (nuo 2 iki 6 dienų).
Kursai individualiai  – 900 €.
Kursai grupėse – 300 €.
Egzaminas - 100 €. Išlaikius egzaminą: Įgyjama bazinė, meridianų atvėrimo masažo specialisto – masažuotojo kompetencija. 
Kursai vyksta individualiai ir grupėse. Galimybė mokymus pravesti pageidaujančio asmens aplinkoje. 
Masažų su bio energetiniu masažo aparatu, komercinis pasiūlymas.

Kursai  vyksta pagal Rytų tradicinės Kinų medicinos, meridianų atvėrimo technikos, bazinius teorinius ir praktinius, sveikatingumo palaikymo įgūdžius ir patirtį, darbe su namų fizioterapijos prietaisu: FOHOW YANG-SHENG, meridianų masažuokliu.
Kursus galima įsigyti SB lizingu išsimokėtinai
Download File
Programa įregistruota: Švietimo ir Mokslo Ministerijos
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMŲ IR RENGINIŲ REGISTRE
programos kodas: 223002055

Tai - Baziniai
 Bioenergetinio masažo kursai ir mokymai  su aukštųjų technologijų prietaisu - masažuokliu, sukurtu remiantis tradicinės Kinų medicinos teorija apie energijos kanalus ir vidaus organus. Šis prietaisas apjungia pažangiausius bio informatikos, energijos, neurologijos ir kitų sričių pasiekimus. Jis pasiekia kompleksinį fizioterapinį efektą, panašiai prilygintiną, akupunktūrai, guašu masažui, Tuina, vakuuminei terapijai. Dėl ypatingo fizioterapinio poveikio energijos kanalams ir biologiškai aktyviems taškams, masažo pagalba įvyksta greitai pasiekiamas energijos kanalų atvėrimas. Tai padeda pagerinti Či ir kraujo energijos cirkuliaciją, atkurti In ir Jan vidaus organų pusiausvyrą ir padidinti biologinę kūno energiją. Reguliarus Bioenergetinio masažo taikymas leidžia pasiekti bendrą profilaktinį sveikatą gerinantį poveikį. Masažo mokymai atliekami fizinio kontakto būdu rankomis, specialiais įrankiais ir aparatu, siekiant grąžinti sveikatą, ją palaikyti bei stiprinti organizmą.
Tikslas ir uždaviniai – Programa skirta įgyti masažų specialisto, naudojant meridianų atvėrimo techniką - masažuotojo kompetencijas. Siekiama suteikti bendrų naudojimosi principų ir reikalavimų, masažo atlikimo technikos bazinių pagrindų, darbo su prietaisu teorines žinias ir išugdyti profesinius praktinius įgūdžius, būtinus masažo-specialisto darbui įvairiose sveikatos gerinimo formose, panaudojant bio energetinį masažuoklį ir jo galimybes.
Mokymo metodai – Paskaita, praktinis užsiėmimas, konkrečių pavyzdžių analizė, diskusija, savarankiškas darbas.
Rezultatai - Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo žinos: Bazinį atliekamo masažo informacijos vaidmenį savo veikloje. Masažo atlikimo numatytas procedūras. Meridianų atvėrimo, valymo būdus, atlikimo techniką. Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo gebės:  Saugiai ir taisyklingai atlikti masažą, naudotis teikiamomis masažų prietaiso techninėmis galimybėmis, įgytų žinių panaudojimu. Vadovautis specialiai, pagrįsta, dozuota, mechaninio ir refleksinio poveikio žmogaus organizmui priemonių visuma. Vertinti ir stebėti atliekamo veiksmų poveikio ir informacijos patikimumą, kontroliuoti procesus, įvykių pagrindimą procese, lyginti faktinius rezultatus su prieš tai buvusiais, užtikrinti saugią ir kokybišką atlikimo technikos kontrolę ir eiliškumą. Naudoti pagalbines priemones procese.
Studijų baigimas – Baigusiems studijų programą, atsiskaitoma atsiskaitomuoju praktiniu darbu: testu, pokalbiu, atliekant masažo procedūras pagal programą. Sėkmingai įvykdžiusiems studijų programą išduodamas kompetencijos  pažymėjimas (baigimo Sertifikatas).

Temos:
 • Bendrieji naudojimosi principai ir reikalavimai
 • Meridianų valymo būdai.
 • Nugaros kanalų atvėrimo technika.
 • Darbas su bioenergetiniu masažuokliu “FOHOW YANG-SHENG”.
 • Šešios masažų procedūros.
 • Medžiagų ir priemonių panaudojimas.

Bioenergetinio masažuoklio pagalba masažus rekomenduojama naudoti esant šioms problemoms kaip:
Nemiga, neurozės, virškinimo trakto sutrikimai, apetito stoka, vidurių užkietėjimas, hemorojus, odos niežėjimas, reumatinės ligos, artritas, gimdos kaklelio spondilozė, nugaros ir kojų skausmas, traumos, minkštųjų audinių pažeidimas, kaulų pažeidimas, galvos svaigimas, skambėjimas ausys, prostatos hipertrofija, anemija, hipertenzija, hiperglikemija, diabetas, komplikacija po smegenų sukrėtimo, išeminės ligos, klimaksterinis sindromas, pervargimas. Remiantis pagrindine Tradicinės Kinų medicinos teorija apie energijos kanalus: kur nėra sąstingio ir stagnacijos, nėra skausmo - kai yra stagnacija ir kanalai užsikimšę, yra skausmas.Stagnacija arba kanalų užsikimšimas yra Či energijos apyvartos kliūtis, nes jos yra 
daugybės ligų atsiradimo priežastis. Energijos kanalai yra žmogaus gyvenimo linijos, kurios yra susijusios su vidaus organais ir kūno dalimis. Tradicinės Kinų medicinos problemos su meridianais, laikomos ligų atsiradimo priežastimi. Todėl sveikatos gerinimo ir palaikymo raktas yra energijos kanalų atlaisvinimas, atvėrimas, valymas. Bioenergetinis masažas labiau reikalingas žmonėms kurie kenčia nuo nemigos, disfunkcijos virškinimo trakte, reumatinių ligų, hipertenzijos, hiperlipidemijos, cukrinio diabeto, išeminių ligų, nuovargio, bendrų su amžiumi susijusių ligų. Visų pirma rekomenduojama naudoti pagyvenusiems žmonėms ir jauniems žmonėms, kurie patiria sunkius krūvius.

 Su Meridianų masažuokliu ir teikiamu išmoktu masažu, gali naudotis ir specialistai ir visa šeima, masažo technika pasižymi geru poveikiu ir gali padėti išgydyti daugelį ligų. Tai yra unikalus sveikatos palaikymo metodas, tai gryna laimės terapija, nereikia nei vaistų, nei injekcijų, ji nežalinga ir neskausminga. Atsigavimo (atsistatymo) efektas: sergant periartritu atsistatymo poveikis siekia net 88,47%, esant juosmens ir nugaros skausmams siekia 91,3%, esant skausmingoms mėnesinėms -96.67%, nemigai -97.9%, krūtinės stiprinimas -100%, vyrų prostatos sutrikimai -93,6%. Tai didelė naujovė kosmetologijos ir fizioteraprijos pramonėje!

Meridianų apibrėžimas: meridianai reiškia tinklą, sudarytą iš pagrindinių meridianių (meridian channels) Jing Mai ir papildomų meridianių arba collaterals - Luo Mai, jie sujungia ir persmelkia visus vidaus organus ir yra gyvybinės energijos Či ir kraujo tėkmės pagrindinis kelias, kitaip tariant - meridianais po visą kūną cirkuliuoja Či ir kraujasJing Mai: meridianų sistemos pagrindas Jing: reiškia "kelią", eina vertikalia kryptimi aukštyn žemyn, suriša vidų su išore Luo Mai: pagrindinių meridianų atšaka Luo: reiškia "tinklą", jie yra daug mažesni už Jing Mai meridianus, eina skersai, išsidėstę visame kūne.
KONTAKTAI IR REKVIZITAI
​Įmonės pavadinimas: AVEVERA UAB, Įmonės kodas: 302634045,
Įmonės buveinės adresas: Klaipėda, Taikos pr. 38-107, LT-91218
​Telefonas: +370 46 380703 Faksas: +370 46 492714 Tel. Mob.: 8 678 68 888 El.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.


Kviečiame registruotis iš anksto (nemokamai). Registruotis galite nurodytais kontaktais arba užpildę registracijos formą.

 
Skaityti daugiau ...

Antakių, Akių, Lūpų permanentinio makiažo kursai Klaipėdoje

Informacija ir registracija telefonu: +370 606 16076
Atsakingas asmuo – Tatjana Danilec

Kviečiame visus norinčius išmokti atlikti ilgalaikį antakių, akių, lupų makiažą. Kursai vyksta individualiai, todėl visas dėmesys skiriamas tik JUMS, kas suteikia galimybę perduoti visas reikalingas žinias šiam darbui atlikti. Mokymus veda virš 10 metų šitoje srityje patirtį turinti meistrė, kuri nuolat tobulinasi. Po kursų baigimo visada yra galimybė konsultuotis, jei iškyla klausimų.
Daugiau jos darbų galite pasižiūrėti čia https://www.facebook.com/permanentinis.makiazas.14?nodl
Norėdami gauti daugiau informacijos susisiekite su mumis arba atvykite i konsultaciją. 

  Teorinė dalis:
• Permanentinio makiažo / mikropigmentacijos sąvoka. Kas tai yra.
• Odos sandara ir veido odos tipai. Permanentinis makiažas ant skirtingų odos tipų.
• Koloristika.
• Antakių, vokų, lupų paišymas ir koregavimas.
• Permanentinio makiažo atlikimo technikos.
• Įranga. Adatos. Skirtumai, privalumai.
• Higiena, darbo vietos paruošimas.
• Anestetikai.
• Kontraindikacijos.
• Kliento paruošimas, priežiūra po procedūros.

   Praktinė dalis:
• Antakių, lūpų, vokų paišymas ir koregavimas ant modelių.
   Technikos:
• Antakiai: plaukelinė, tušavimo ir šešėlivimo technikos.
• Vokai: paryškinimas tarp blakstienų , klasikinė strelytė.
• Lūpos: akvarelinė ir lūpų dažų efektas.

Kursų trukmė: 40 val.
• 1 teorija ir 9 praktiniai užsiėmimai ant modelių (3 zonų: antakių, lupų, vokų).
Kaina: 1250 eur.

Kursų trukmė: iki 30 val.
• 1 teorija ir 6 praktiniai užsiėmimai ant modelių (pasirinktinai 2 zonų: antakių, lupų arba vokų).
Kaina: 950 eur.

Taip pat galima rinktis ir vienos zonos mokymus.

Kursų trukmė: 16 val.
• 1 teorija ir 3 praktiniai užsiėmimai ant modelių (pasirinktinai: antakių, lupų arba vokų).
Kaina: 550 eur. 

Permanentinio makiažo tobulinimosi kursai.

Permanentinio makiažo kompetencijos kėlimo kursai tai vienos dienos praktiniai užsiėmimai tik dirbantiems meistrams, norintiems pasitobulinti savo žinias. Mokymo metu bus aptariamos daromos klaidos, spalvų maišymas, nepageidaujamos spalvos taisymas/dengimas, atlikimo technika, adatų parinkimas ir kiti klausimai.

Galite rinktis šias temas:

• Antakių plaukelinė technika.
• Antakių tušavimo ir šešėliavimo technikos.
• Antakių plaukelinė + šešėliavimo technikos.
• Lūpų akvarelinė, tankiai užtušuota technikos.
• Vokų klasikinės strelytės.
• Strėlytės su šešėliavimu.

Kursų trukmė: 8 val.
• Praktika: 2 užsiėmimai ant modelių
Kaina: 360 eur.

Baigusiems bazinius mokymus vienos dienos tobulinimosi mokymai kainuos tik 250 eur. !!!

Programa įregistruota: 
LR Švietimo Ir Mokslo Ministerijoje, 
kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre. 
Identifikavimo kodas 86224 
Programos kodas 223000063

Kviečiame registruotis iš anksto (nemokamai). Registruotis galite nurodytais kontaktais arba užpildę registracijos formą.
Spausti foto.
1593599412042  1597402534360  IMG 20200709 162558  IMG 20200907 114832  IMG 20200907 123851  IMG 20200912 195512  IMG 20200923 231150
Skaityti daugiau ...

Vertimo paslaugos 24 / 7„Vertimų karaliai“ vertimų biuras atlieka visų rūšių vertimus. Raštu atliekame finansinių, teisinių, medicininių, rinkodaros, interneto svetainių tekstų bei kitų dokumentų vertimus. Taip pat specializuojamės nuosekliojo ir sinchroninio vertimų srityse. Kiekvienas mūsų komandos vertėjas specializuojasi tam tikroje srityje ir turi ne tik užsienio kalbos išsilavinimą, bet ir antrąjį išsilavinimą, reikalingą dirbti atitinkamoje vertimų srityje, pavyzdžiui, teisinį, ekonominį, medicininį ir pan. „Vertimų karaliai“ yra vienas iš nedaugelio vertimų biurų, siūlančių savo paslaugas kiekvieną dieną, visą parą. Todėl esame tie, į kuriuos visada galite kreiptis, prireikus skubaus vertimo.


Kainos pasiūlymą dažniausiai atsiunčiame per 15 minučių! SUŽINOTI VERTIMO KAINĄ


Užsakymai internetu

www.vertimukaraliai.lt
Mob. tel. +370 689 91864
El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Darbo laikas: I-VII 24 val. per parą.

Biuras Vilniuje

Adresas: Antakalnio g. 52, įėjimas iš kiemo pusės
Mob. tel.  +370 642 22186
Darbo laikas I-VII 24 al. per parą.

Biuras Klaipėdoje

Adresas: Paryžiaus komunos g. 10-9
Mob. tel. +370 689 91864
Darbo laikas: I-VII 24 val. per parą.

Skaityti daugiau ...

Kompiuterinio raštingumo kursai Senjorams - Klaipėda

PRAKTINIO MOKYMO, KOMPETENCIJOS, KVALIFIKACIJOS, UGDYMO IR KĖLIMO KURSAI - PIRMINIS IR TĘSTINIS PROFESINIS MOKYMAS


Informacija ir registracija tel.
8 46 380703; 8 678 68888
Registracija sms žinute +370 678 68888 (Vardas, Pavardė, kontaktinis telefonas, kokie kursai).

Į visus kursus, registruojame nuolat, greičiau užsiregistravus, anksčiau prasidės kursai !
Picture
Kompiuterinio raštingumo kursai Senjorams grupėse !
Kursų trukmė - 10 val.
Kursų kaina - 100 €.
Mokymo kursai vyksta 2 - 4 kartus per savaitę  (grafiką - laiką ir dienas pagal bendrą sutarimą).
Nesusirinkus grupei, kursai nukeliami sekančiai savaitei. Bet kuriuo atveju pranešame tikslų susitikimo laiką.

Baigusiems kursus, išrašome pažymėjimą - sertifikatą.
Egzaminas pageidaujantiems - 100 €.
Sertifikato išrašymas užsienio kalba - 30 €.
Išlaikius egzaminą, rezultatai įrašomi į sertifikatą.
Tik Išlaikiusiems egzaminą, įgyjama kompiuterinio raštingumo vartotojo kompetencija.

Programa įregistruota: LR Švietimo ir Mokslo Ministerijoje, Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre.
Identifikavimo kodas: 84465
Programos kodas: 220010668

Kompiuterių kursuose mokiname grupėse. Kursai vyksta Lietuvių ir Rusų kalbomis (Компъютерные курсы на Литовском и Русском языке).

Darbo Kompiuteriu Pagrindai Senjorams Programa
sudarė Rita Valaitytė-Petrauskienė
Tikslas ir uždaviniai - supažindinti su mokomos programos pagrindinėmis sąvokomis ir darbo kompiuteriu reikalaujančios licencijos: OS Windows, darbo Internete pradmenimis-naršykle, elektroninio pašto programa.
Mokymo metodai - paskaita. Praktinis užsiėmimas, konkrečių pavyzdžių analizė, diskusija, savarankiškas darbas kompiuteriu (metodinės medžiagos studijos).
Rezultatai - klausytojai išmoks naudoti programų teikiamas galimybes darbo vietoje.
Studijų baigimas - išklausius studijų programą, atsiskaitoma viena iš šių formų: testas, praktinė užduotis, pokalbis. Sėkmingai įvykdžiusiems studijų programą išduodamas pažymėjimas - sertifikatas. Pageidaujantiems laikomas egzaminas. Kompiuterių mokymo kursų programa: (gali keistis atsižvelgiant į dėstymo ir dėstytojo metodiką).

Operacinė sistema Windows

Bendrosios žinios apie kompiuterį 2 val.
    Pagrindinės asmeninių kompiuterių ir jų operacinių sistemų funkcijos.
    OS Windows darbalaukis, piktogramos, langas jo sudėtinės dalys ir veiksmai su juo.
    Failų ir aplankų tvarkymas: kopijavimas, perkėlimas ir šalinimas.
    Failų spausdinimas ir informacijos paieška kompiuteryje.

Pasaulinis kompiuterių tinklas internetas

Internetas 5 val.
    Naršyklės (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla).
    Bendrosios žinios apie internetą.
    Naudojimasis naršyklės meniu, redagavimas.
    Naršyklės priemonių juosta ir jos paskirtis.
    Žymių juostos tvarkymas.
    Internetinio puslapio išsaugojimo galimybės ir būdai.
    Duomenų paieškos Internete galimybės.
    Paieškos sistemos Internete.

Elektroninis paštas

Bendrosios žinios apie elektroninį paštą 3 val.
    Programos darbo langas.
    Laiško rengimas ir jo išsiuntimas, gautos informacijos peržiūra ir peržiūros būdai.
    Atsakymo į laiškus ir jo persiuntimo priemonės.
    Laiško su priedu išsiuntimas.
    Adresų knygelės pildymas ir naudojimasis ja.
    Aplankų kūrimas ir redagavimas.

Kviečiame registruotis iš anksto (nemokamai). Registruotis galite nurodytais kontaktais arba užpildę registracijos formą.
KONTAKTAI IR REKVIZITAI
​Įmonės pavadinimas: AVEVERA UAB, Įmonės kodas: 302634045, Įmonės buveinės adresas: Taikos pr. 38-107, Klaipėda, LT-91218
Telefonas: +370 46 380703 Faksas: +370 46 492714 Tel. Mob.: 8 678 68 888 El.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Skaityti daugiau ...

Kompiuterinio raštingumo kursai - Panevėžyje

PRAKTINIO MOKYMO, KOMPETENCIJOS, KVALIFIKACIJOS, UGDYMO IR KĖLIMO KURSAI - PIRMINIS IR TĘSTINIS PROFESINIS MOKYMAS

Informacija ir registracija tel. 8 672 60349
Atsakingas asmuo: Remigija Krupodra
Registracija sms žinute +370 678 68888 (Vardas, Pavardė, kontaktinis telefonas, kokie kursai).

Į visus kursus, registruojame nuolat, greičiau užsiregistravus, anksčiau prasidės kursai !
Picture
Kompiuterinio raštingumo kursai pradedantiems grupėse !
Kursų trukmė - 20 val.
Kursų kaina - 300 €.
Mokymo kursai vyksta individualiai ir grupėse, data ir laikas derinami individualiai arba pagal bendra susitarimą.

Baigusiems kursus, išrašome pažymėjimą - sertifikatą.
Egzaminas pageidaujantiems - 100 €.
Sertifikato išrašymas užsienio kalba - 30 €.
Išlaikius egzaminą, rezultatai įrašomi į sertifikatą.
Tik Išlaikiusiems egzaminą, įgyjama profesinė kompetencija..

Programa įregistruota: LR Švietimo ir Mokslo Ministerijoje, Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre.
Identifikavimo kodas: 84465. Programos kodas: 220010668.
Grupėms, priklausomai nuo dalyvių (kursantų) skaičiaus, gali būti taikomos, sutartinės nuolaidos.
Bazinių kompiuterinio raštingumo kursų pradedantiems komercinis pasiūlymas Panevėžyje
Download File


Darbo Kompiuteriu Pagrindai Pradedantiesiems
Programa sudarė Rita Valaitytė-Petrauskienė
Tikslas ir uždaviniai - supažindinti su mokamos programos pagrindinėmis sąvokomis ir darbo kompiuteriu reikalaujančios licencijos: OS Windows, teksto redaktoriumi MS Word, skaičiuokle MS Excel, darbo Internete pradmenimis-naršykle, elektroninio pašto programa.
Mokymo metodai - paskaita. praktinis užsiėmimas, konkrečių pavyzdžių analizė, diskusija, savarankiškas darbas kompiuteriu (metodinės medžiagos studijos).
Rezultatai - klausytojai išmoks naudoti programų teikiamas galimybes darbo vietoje.
Studijų baigimas - išklausius studijų programą, atsiskaitoma viena iš šių formų: testas, praktinė užduotis, pokalbis. Sėkmingai įvykdžiusiems studijų programą išduodamas pažymėjimas - sertifikatas. Pageidaujantiems laikomas egzaminas. Kompiuterių mokymo kursų programa: (gali keistis atsižvelgiant į dėstymo ir dėstytojo metodiką).

Operacinė sistema Windows

Bendrosios žinios apie kompiuterį 1 val.
    Pagrindinės asmeninių kompiuterių ir jų operacinių sistemų funkcijos.
    OS Windows darbalaukis, piktogramos, langas jo sudėtinės dalys ir veiksmai su juo.
    Failų ir aplankų tvarkymas: kopijavimas, perkėlimas ir šalinimas.
    Filų spausdinimas ir informacijos paieška kompiuteryje.

Teksto redaktorius - Microsoft World

Microsoft Word 1 val.
    Darbo langas ir darbo režimai.
    Naudojimosi meniu būdai.
    Priemonių juostos ir jų paskirtis.
    Dokumento išsaugojimo ir atvėrimo galimybės ir būdai.
Teksto rinkimas ir redagavimas 1 val.
    Automatinė teksto korektūra.
    Teksto rinkimas, objektų įkėlimas iš kitos bylos arba iš interneto.
    Gitieji redagavimo klavišai.
Teksto formatavimas 1 val.
    Pastraipos sąvoka.
    Pastraipų formatavimas.
    Ptraipų numeravimas.
Dviejų lygių numeruotas arba ženklintas sąrašas 1 val.
    Teksto dalinimas į stulpelius.
    Dokumento padalinimas skyriais.
    Puslapių numeravimo galimybės ir būdai.
Lentelės sudarymas ir duomenų tvarkymas 1 val.
    Automatinis lentelės formatavimas.
    Lentelės langelių jungimas ir kraštinių formatavimas.
    Duomenų įvedimas ir redagavimas.
    Stulpelių ir eilučių įterpimas ir naikinimas.
    Lentelės elementų redagavimas ir formatavimas.
Dokumentų rašto formos 1 val.
    Prašymų ar sutikimų rašymas, laikantis raštvedybos reikalavimų.
Dokumento spausdinimas 1 val.
    Peržiūros prieš spausdinant, naudojimosi priemonės.
    Dokumento spausdinimo būdai.
    Failo konvertavimas į PDF ar XPS formatą.

Skaičiuoklė - Microsoft Excel

Microsoft Excel pradžia 1 val. 
    Darbo langai ir darbo režimai. 
    Priemonių juostos ir jų paskirtis. 
    Dokumento išsaugojimo ir atvėrimo galimybės ir būdai.
Lentelės sudarymas ir duomenų tvarkymas 1 val. 
    Duomenų įvedimas ir redagavimas. 
    Duomenų kopijavimas ir įkėlimas iš kitos bylos ar interneto. 
    Sekos sudarymas.
Lentelės sukūrimas 1 val. 
    Lentelės apipavidalinimas. 
    Duomenų rūšiavimas lentelėje. 
    Langelių sujungimas ar atskyrimas. 
    Stulpelių ir eilučių įterpimas.
Elementarūs skaičiavimai lentelėje (formulės). 1 val.
Duomenų formatai 1 val. 
    Duomenų formato samprata ir paskirtis, įvedimas. Funkcijų panaudojimas 1 val. 
    Matematinės funkcijos (SUM). 
    Statistinės funkcijos (AVERAGE, COUNT, MAX, MIN). 
    Loginės funkcijos (IF, OR, AND).
Formulių kopijavimas su absoliučiąja ar santykine koordinatėmis 3 val.
Diagramos 1 val. 

    Diagramų priemonių juosta. 
    Diagramos esamiems duomenims parinkimas ir sukūrimas. 
    Diagramos redagavimas. 
    Diagramos spausdinimo būdai.
Darbo knygos spausdinimas 1 val. 
    Dokumento kolontitulai. 
    Peržiūros prieš spausdinant naudojimosi priemonės. 
    Darbo knygos spausdinimo būdai.
Pasaulinis kompiuterių tinklas internetas

Internetas 1 val.
    Naršyklės (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla).
    Bendrosios žinios apie internetą. 
    Naudojimasis naršyklės meniu. 
    Naršyklės priemonių juosta ir jos paskirtis. 
    Internetinio puslapio išsaugojimo galimybės ir būdai. 
    Duomenų paieškos Internete galimybės. 
    Paieškos sistemos Internete.
Elektroninis paštas

Bendrosios žinios apie elektroninį paštą 1 val. 
    Programos darbo langas. 
    Laiško rengimas ir jo išsiuntimas, gautos informacijos peržiūra ir peržiūros būdai. 
    Atsakymo į laiškus ir jo persiuntimo priemonės. 
    Laiško su priedu išsiuntimas. 
    Adresų knygelės pildymas ir naudojimasis ja. 
    Aplankų kūrimas ir redagavimas.

Kviečiame registruotis iš anksto (nemokamai). Registruotis galite nurodytais kontaktais arba užpildę registracijos formą.
KONTAKTAI IR REKVIZITAI
​Įmonės pavadinimas: AVEVERA UAB, Įmonės kodas: 302634045, Įmonės buveinės adresas: Taikos pr. 38-107, Klaipėda, LT-91218
Telefonas: +370 46 380703 Faksas: +370 46 492714 Tel. Mob.: 8 678 68 888 El.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Skaityti daugiau ...

Kompiuterinio raštingumo kursai - Kaunas

KOMPETENCIJOS ĮGIJIMO , KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO,  KURSAI 


Informacija ir registracija tel. 8 672 60349
Atsakingas asmuo: Remigija Krupodra
Registracija sms žinute +370 678 68888 (Vardas, Pavardė, kontaktinis telefonas, kokie kursai).

Į visus kursus, registruojame nuolat, greičiau užsiregistravus, anksčiau prasidės kursai !
Picture
Kompiuterinio raštingumo kursai pradedantiems grupėse !
Kursų trukmė - 20 val.
Kursų kaina - 300 €.
Mokymo kursai vyksta individualiai ir grupėse, data ir laikas derinami individualiai arba pagal bendra susitarimą.

Baigusiems kursus, išrašome pažymėjimą - sertifikatą.
Egzaminas pageidaujantiems - 100 €.
Sertifikato išrašymas užsienio kalba - 30 €.
Išlaikius egzaminą, rezultatai įrašomi į sertifikatą.
Tik Išlaikiusiems egzaminą, suteikiama profesinė kompetencija, kvalifikacija.

Programa įregistruota: LR Švietimo ir Mokslo Ministerijoje, Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre.
Identifikavimo kodas: 84465. Programos kodas: 220010668

Bazinių kompiuterinio raštingumo kursų pradedantiems komercinis pasiūlymas Kaune
Download File
Grupėms, priklausomai nuo dalyvių (kursantų) skaičiaus, gali būti taikomos, sutartinės nuolaidos.


Darbo Kompiuteriu Pagrindai Pradedantiesiems
Programa sudarė Rita Valaitytė-Petrauskienė
Tikslas ir uždaviniai - supažindinti su mokamos programos pagrindinėmis sąvokomis ir darbo kompiuteriu reikalaujančios licencijos: OS Windows, teksto redaktoriumi MS Word, skaičiuokle MS Excel, darbo Internete pradmenimis-naršykle, elektroninio pašto programa.
Mokymo metodai - paskaita. praktinis užsiėmimas, konkrečių pavyzdžių analizė, diskusija, savarankiškas darbas kompiuteriu (metodinės medžiagos studijos).
Rezultatai - klausytojai išmoks naudoti programų teikiamas galimybes darbo vietoje.
Studijų baigimas - išklausius studijų programą, atsiskaitoma viena iš šių formų: testas, praktinė užduotis, pokalbis. Sėkmingai įvykdžiusiems studijų programą išduodamas pažymėjimas - sertifikatas. Pageidaujantiems laikomas egzaminas. Kompiuterių mokymo kursų programa: (gali keistis atsižvelgiant į dėstymo ir dėstytojo metodiką).

Operacinė sistema Windows

Bendrosios žinios apie kompiuterį 1 val.
    Pagrindinės asmeninių kompiuterių ir jų operacinių sistemų funkcijos.
    OS Windows darbalaukis, piktogramos, langas jo sudėtinės dalys ir veiksmai su juo.
    Failų ir aplankų tvarkymas: kopijavimas, perkėlimas ir šalinimas.
    Failų spausdinimas ir informacijos paieška kompiuteryje.

Teksto redaktorius - Microsoft World

Microsoft Word 1 val.
    Darbo langas ir darbo režimai.
    Naudojimosi meniu būdai.
    Priemonių juostos ir jų paskirtis.
    Dokumento išsaugojimo ir atvėrimo galimybės ir būdai.
Teksto rinkimas ir redagavimas 1 val.
    Automatinė teksto korektūra.
    Teksto rinkimas, objektų įkėlimas iš kitos bylos arba iš interneto.
    Gitieji redagavimo klavišai.
Teksto formatavimas 1 val.
    Pastraipos sąvoka.
    Pastraipų formatavimas.
    Ptraipų numeravimas.
Dviejų lygių numeruotas arba ženklintas sąrašas 1 val.
    Teksto dalinimas į stulpelius.
    Dokumento padalinimas skyriais.
    Puslapių numeravimo galimybės ir būdai.
Lentelės sudarymas ir duomenų tvarkymas 1 val.
    Automatinis lentelės formatavimas.
    Lentelės langelių jungimas ir kraštinių formatavimas.
    Duomenų įvedimas ir redagavimas.
    Stulpelių ir eilučių įterpimas ir naikinimas.
    Lentelės elementų redagavimas ir formatavimas.
Dokumentų rašto formos 1 val.
    Prašymų ar sutikimų rašymas, laikantis raštvedybos reikalavimų.
Dokumento spausdinimas 1 val.
    Peržiūros prieš spausdinant, naudojimosi priemonės.
    Dokumento spausdinimo būdai.
    Failo konvertavimas į PDF ar XPS formatą.

Skaičiuoklė - Microsoft Excel

Microsoft Excel pradžia 1 val. 
    Darbo langai ir darbo režimai. 
    Priemonių juostos ir jų paskirtis. 
    Dokumento išsaugojimo ir atvėrimo galimybės ir būdai.
Lentelės sudarymas ir duomenų tvarkymas 1 val. 
    Duomenų įvedimas ir redagavimas. 
    Duomenų kopijavimas ir įkėlimas iš kitos bylos ar interneto. 
    Sekos sudarymas.
Lentelės sukūrimas 1 val. 
    Lentelės apipavidalinimas. 
    Duomenų rūšiavimas lentelėje. 
    Langelių sujungimas ar atskyrimas. 
    Stulpelių ir eilučių įterpimas.
Elementarūs skaičiavimai lentelėje (formulės). 1 val.
Duomenų formatai 1 val. 
    Duomenų formato samprata ir paskirtis, įvedimas. Funkcijų panaudojimas 1 val. 
    Matematinės funkcijos (SUM). 
    Statistinės funkcijos (AVERAGE, COUNT, MAX, MIN). 
    Loginės funkcijos (IF, OR, AND).
Formulių kopijavimas su absoliučiąja ar santykine koordinatėmis 3 val.
Diagramos 1 val. 

    Diagramų priemonių juosta. 
    Diagramos esamiems duomenims parinkimas ir sukūrimas. 
    Diagramos redagavimas. 
    Diagramos spausdinimo būdai.
Darbo knygos spausdinimas 1 val. 
    Dokumento kolontitulai. 
    Peržiūros prieš spausdinant naudojimosi priemonės. 
    Darbo knygos spausdinimo būdai.
Pasaulinis kompiuterių tinklas internetas

Internetas 1 val.
    Naršyklės (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla).
    Bendrosios žinios apie internetą. 
    Naudojimasis naršyklės meniu. 
    Naršyklės priemonių juosta ir jos paskirtis. 
    Internetinio puslapio išsaugojimo galimybės ir būdai. 
    Duomenų paieškos Internete galimybės. 
    Paieškos sistemos Internete.
Elektroninis paštas

Bendrosios žinios apie elektroninį paštą 1 val. 
    Programos darbo langas. 
    Laiško rengimas ir jo išsiuntimas, gautos informacijos peržiūra ir peržiūros būdai. 
    Atsakymo į laiškus ir jo persiuntimo priemonės. 
    Laiško su priedu išsiuntimas. 
    Adresų knygelės pildymas ir naudojimasis ja. 
    Aplankų kūrimas ir redagavimas.

Kviečiame registruotis iš anksto (nemokamai). Registruotis galite nurodytais kontaktais arba užpildę registracijos formą.
KONTAKTAI IR REKVIZITAI
​Įmonės pavadinimas: AVEVERA UAB, Įmonės kodas: 302634045, Įmonės buveinės adresas: Taikos pr. 38-107, Klaipėda, LT-91218
Telefonas: +370 46 380703 Faksas: +370 46 492714 Tel. Mob.: 8 678 68 888 El.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Skaityti daugiau ...
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą
Back to top