• buhalterine apskaita

  buhalterine apskaita

 • fotografijos-kursai

  fotografijos-kursai

 • kalbu-kursai

  kalbu-kursai

 • kompiuteriu-kursai

  kompiuteriu-kursai

 • makiazo-kursai

  makiazo-kursai

 • rastvedyba

  rastvedyba

 • samatu-sudarymo-kursai

  samatu-sudarymo-kursai

×

Įspėjimas

JUser: :_load: Nepavyko įkelti nario su id: 62

Duomenų Valdymas

Duomenų valdytojo   V. EIDIKAIČIO VERSLO IR PASLAUGŲ ĮMONĖ   

Registravimo duomenys Įregistruoti
Valstybinėje Duomenų Apsaugos Inspekcijoje Sample Image
   
Kodas:  P3508 
Įregistrąvimo data  2006-08-18 
Adresas  Taikos pr. 38, Klaipėda 
Duomenų tvarkymo tikslas (-ai)   
   

1. Personalo atranka, apmokėjimas už paslaugas internetu

2. Mokymo centro kursų klausytojų sąrašų sudarymas, pažymėjimų išrašymas, apmokėjimas už paslaugas internetu


AVEVERA UAB

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYKLA

Mokymai vyksta remiantis:

LR ŠVIETIMO ĮSTATYMU

1.8  pirminis ir tęstinis  profesinis mokymas.

LIETUVOS RESPUBLIKOS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO ĮSTATYMU

1998 m. birželio 30 d. Nr. VIII-822 , Vilnius


  LIETUVOS RESPUBLIKOS PROFESINIO MOKYMO ĮSTATYMAS

1997 m. spalio 14 d. Nr. VIII-450, Vilnius


PAGAL EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIŲ

PATVIRTINTĄ

Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus

2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 


           

Rak-tas*

 
EVRK 1.1 red. klasės pavadinimas

EVRK 1.1 red. klasė

 
EVRK 2 red. klasė  EVRK 2 red. klasės  pavadinimas  Kokios veiklos rūšys iš EVRK 1.1 red. klasių perkeltos į atitinkamas EVRK 2 red. klases 
 4 Suaugusiųjų ir kitas, niekur kitur nepriskirtas,  švietimas  80.42  85.59 Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas Visos veiklos rūšys, išskyrus kultūrinį, sportinį ir profesinį suaugusiųjų švietimą

EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ (VERSIJA 2) AIŠKINAMOSIOS PASTABOS

85.59 - Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas. Į šią klasę įeina: - mokymas, neskirstomas pagal lygius; - akademinių repetitorių paslaugos; - korekcinių kursų mokymo centrų veikla; - profesinio egzaminavimo kursai; - kalbų ir šnekamosios kalbos įgūdžių mokymas; - kompiuterių mokymas; - religinis mokymas. Į šią klasę taip pat įeina: - gelbėtojų mokymas; - išgyvenimo mokymas; - viešojo kalbėjimo mokymas; - greitojo skaitymo mokymas. Į šią klasę neįeina: - suaugusiųjų neraštingumo likvidavimo programos žr. 85.20 - bendrasis vidurinis ugdymas, žr. 85.31; - techninis ir profesinis vidurinis mokymas, žr. 85.32; - aukštasis mokslas, žr. 85.4


 Suaugusiųjų švietimą reglamentuojantys teisės aktai

Įstatymus ir teisės aktus  galima rasti Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų bazėje www.lrs.lt (Teisės aktų paieška) arba tiesiogiai http://www3.lrs.lt/DPaieska.html

 1. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas
 2. Profesinio mokymo įstatymas
 3. Viešųjų įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymas
 4. Švietimo įstatymas
 5. Aukštojo mokslo įstatymas
 6. Biudžetinių įstaigų įstatymas
 7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 746 „Dėl bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklų, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų sąrašo patvirtinimo“
 8. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie LRS 1996 m. birželio 13 d. nutarimas Nr. 55 „Dėl švietimo įstaigų pavadinimų darymo ir rašymo taisyklių“
 9. Švietimo ir mokslo ministro 1999 m. gegužės 18 d. įsakymas Nr. 668 „Dėl nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimų patvirtinimo“
 10. Švietimo ir mokslo ministro 1999 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 1279 „Dėl teisės užsiimti neformaliuoju suaugusiųjų švietimu įgijimo tvarkos“
 11. Švietimo ir mokslo ministro 2000 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. 23 „Dėl švietimo veiklos aprobavimo“
 12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 14 d. nutarimas Nr. 448 „Dėl valstybės registrų nuostatų patvirtinimo“
 13. Švietimo ir mokslo ministro 2000 m. balandžio 4 d. įsakymas Nr. 355 „Dėl Švietimo įstaigų bei mokslo ir studijų institucijų valstybės registro tvarkymo“
 14. LRV 2004 m. birželio 29 d.nutarimas Nr. 822 „Dėl mokymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“
 15. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 69 „Dėl ekspertizės gauti leidimą (licenciją) mokyti pagal darbo rinkos profesinio mokymo programas atlikimo tvarkos patvirtinimo“
 16. LRV 1998 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 194 „Dėl Studijų ir mokymo programų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“
 17. Švietimo ir mokslo ministro 2002 m. lapkričio 15 d. įsakymas Nr. 1869 „Dėl studijų ir mokymo programų registravimo ir registro užpildymo duomenimis tvarkos patvirtinimo“
 18. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 1997 m. gegužės 15 d. patvirtinti „Darbo rinkos profesinio mokymo programų bendrieji reikalavimai“
 19. 19 Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 1998 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. 108 „Dėl darbo rinkos profesinio mokymo reglamentų“
 20. Švietimo ir mokslo ministro 2001 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr. 532 „Dėl išsilavinimo pažymėjimų blankų registravimo tvarkos patvirtinimo“
 21. LRV 1995 m. kovo 28 d. nutarimas Nr. 441 „Dėl nevalstybinio švietimo rėmimo taisyklių patvirtinimo“
 22. LRV 2002 m. birželio 12 d. nutarimas Nr. 861 „Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo įgyvendinimo“
 23. Vidaus reikalų ministerijos 2002 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. 13 „Dėl kvalifikacinės komisijos teritorinių policijos įstaigų migracijos skyrių, poskyrių, grupių ir pasų poskyrių statutinių valstybės tarnautojų profesiniam pasirengimui įvertinti sudarymo“
 24. Vidaus reikalų ministerijos 2001 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. 473 „Dėl mokymosi ir nemokamų atostogų suteikimo pareigūnams tvarkos“
 25. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2002 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. 38 „Dėl darbo rinkos neformaliojo profesinio mokymo organizavimo ir vykdymo tvarkos ir darbo rinkos neformaliojo profesinio mokymo programų sąvado nuostatų patvirtinimo“
 26. Švietimo ir mokslo ministerijos 2001 m. spalio 18 d. įsakymas Nr. 1353 „Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje ir savarankiškai įgytų žinių įvertinimo ir valstybės pripažįstamų aukštesniojo išsilavinimo ir profesinio mokymo arba tam tikros jų pakopos ar modulio baigimo dokumentų bei kvalifikacijos įgijimo laikinosios tvarkos patvirtinimo“
 27. Švietimo ir mokslo ministerijos 1999 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. 1249 „Dėl paraiškų gauti lėšų neformaliajam suaugusiųjų švietimui iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pateikimo tvarkos“
 28. Švietimo ir mokslo ministerijos 1998 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. 1518„Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo tarybos nuostatų ir sudėties“
 29. Švietimo ir mokslo ministerijos 1999 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. 15 „Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo finansavimo tvarkos“
 30. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2003 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. ISAK-771/A1-91 „Dėl profesinio rengimo standarto struktūros ir profesinio rengimo standartų rengimo, atnaujinimo ir įteisinimo nuostatų patvirtinimo“
 31. Vidaus reikalų ministerijos 2002 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 598 „Dėl valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo“
 32. LRV 1998 m. lapkričio 5 d. nutarimas Nr. 1298 „Dėl Neformaliojo suaugusiųjų švietimo tarybos, informacijos apie neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas ir teisės užsiimti neformaliuoju suaugusiųjų švietimu“
 33. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2002 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 70 „Dėl darbo rinkos profesinio mokymo įstaigų, įmonių atrankos egzaminavimui eksterno būdu tvarkos patvirtinimo“
 34. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2000 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. 89 „Dėl darbo rinkos profesinio mokymo tvarkos patvirtinimo“
Skaityti daugiau ...

Rekvizitai

ATSTOVAUJANTYS JURIDINIAI ASMENYS

 
AB SEB  Bankas
A/s LT67 7044 0600 0771 1556 / banko kodas - 70440
SWIFT/CBVILT2X
 
Swedbank AB
A/s LT98 7300 0101 2715 4234 / banko kodas - 73000
SWIFT/BIC HABALT22

Mokėdami nurodykite iš kokio miesto ir už kokius kursus, atliekamas mokėjimas.

 "Mokymo ir Paslaugų Centras"

Buveinės adresas: Klaipėda
Taikos pr. 38-107, Klaipėda, LT-91218
Telefonas: +370 46 380703
Faksas:+370 46 492714
Tel. Mob.: 8 678 68 888

El.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ;
           Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą
Skaityti daugiau ...

Kontaktai

AVEVERA UAB

įmonės kodas: 302634045

Mokymo ir Paslaugų Centras


 

Biuro adresas: Klaipėda
Taikos pr. 38, Klaipėda, LT-91218
Telefonas: +370 46 380703
Faksas:+370 46 492714
Tel. Mob.: 8 678 68 888

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Vadovas - Vytas Eidikaitis


Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą

Mokymo Centras: Taikos pr. 38, Klaipėda.


herbas1

 

Skaityti daugiau ...

Buhalterinės apskaitos tvarkymas ir likvidavimas Klaipėda

 

FINANSINIŲ SPRENDIMŲ VALDYMAS, UAB

Įmonių steigimas, buhalterinė apskaita, vyr., buhalteris, buhalteris, apskaitininkas, buhalterija, apskaita, konsultacijos.

 finansiniu-sprendimu-valdymas

Įmonės kodas: 304441486Daiva Razmienė
Įregistruota: 2017-01-09
Oficialus pavadinimas: UAB "Finansinių sprendimų valdymas"
Registracijos adresas: Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Vingio g. 39-36. 
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė
PVM mokėtojas: LT100012263015 nuo 2019-04-01
EVRK 2 red. veikla Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais.

- verslo ar kitų įmonių komercinių operacijų apskaitos tvarkymasBirutės g. 8 Klaipėda. Finansinių sprendimų valdymas UAB
- finansinių sąskaitų rengimas ar auditas
- sąskaitų ekspertizė ir jų teisingumo paliudijimas
- asmeninių ir verslo įmonių pajamų mokesčio deklaracijų rengimas
- patariamoji veikla ir atstovavimas klientams mokesči
ų inspekcijose


Buveinės vieta:

Birutės g. 8 

Klaipėda.

Tel.: + 370 616 722 74

finansiniu sprendimu valdymas

 


UAB “Skaituva“

Buhalterinės apskaitos tvarkymas nuo pirminių dokumentų iki finansinių ataskaitų sudarymo ir visų deklaracijų užpildymo bei pateikimo atitinkamai instancijai juridiniams asmenims ( UAB, IĮ, MB, AB ) ir fiziniams asmenims ( Individualia veikla pagal pažymą ar verslo liudijimą ).

Konsultacijos juridiniams ir fiziniams asmenims buhalterinės apskaitos ir mokesčių klausimais.

Konsultacijos gyventojams mokesčių ir VSDFV ( SODRA ) įmokų klausimais.

Įmonių L I K V I D A V I M O paslauga.

Įmonių buhalterinių dokumentų paruošimas atiduoti savivaldybės archyvą.

Užpildome gyventojų metinę pajamų mokesčio deklaraciją GPM 308

 


Taikos pr. 42, 2 kab, Klaipėda
Tel. +370 46 310024
Faksas: +370 46 31 00 24
Mob : +370 688  92714, +370 699 35025
El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 
Skaityti daugiau ...

Masažų kursai - Kaune

Registracija ir informacija telefonu: 8 678 26306
Atsakingas asmuo Jolanta Pucilauskienė.
el. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 

Kviečiame mokytis masažo meno ! 
Mokymai vyksta individualiai, po vieną žmogų. masažų kursus veda kvalifikuoti specialistai, profesionalai. baigus klasikinį masažą kitus masažus galite mokytis pasirinktinai, mokymo laikas ir kursų trukmė derinama pagal pageidavimą. 
Baigus kursus išduodamas baigimo sertifikatas lietuvių, arba anglų kalbomis. 

Mokėti galima dalimis.   * - Kaina, mokantis vieną masažą. 
                                     ** - Kaina, mokantis du ir daugiau masažų. 

Akcija: Klasikinis + 3 papildomi masažai iš sąrašo - 36 ak. val. - 550 €. 
Masažų kursų programos ! 
Klasikinis masažas 20 ak. val. 390 €.* 365 €.** 
1. Žmogaus anatomijos ir fiziologijos pagrindai. 
2. Bendravimas su klientu 
3. Pirmoji pagalba. 
4. Nugaros, kojų, rankų, pilvo, krūtinės, sprando masažai. 

Kosmetinis veido masažas 16 ak. val. 500 €.* 450 €.** 
1.Odos anatomija ir fiziologija, veido anatominiai ypatumai. 
2.Veido masažo atlikimo taisyklės. 
3.Pagrindiniai masažiniai judesiai. 

Gydomasis segmentinis masažas 25 ak. val. 470 €.* 440 €.** 
1. Žmogaus anatomijos ir fiziologijos pagrindai. 
2. Masažo psichologija. 
3.S egmentinio masažo metodika. 
4. Galvos, veido, kaklo, nugaros masažai. 

Relaksacinis atpalaiduojantis - aromaterapinis masažas 18 ak. val. 342 €.* 318 €. ** 
1. Masažo psichologija. 
2. Kliento ir masažisto tarpusavio ryšys, aplinka. 
3. Eteriniai aliejai ir jų savybės, kvapų poveikis žmogui. 
4. Atpalaiduojantys veido, galvos, sprando, rankų, kojų, pilvo, nugaros masažai. 

Medaus masažas 6 ak. val. 135 €.* 125 €.** 
1. Medaus gydomosios savybės. 
2. Kraujotakos gerinimo procedūros. 
3. Nugaros, kojų, pilvo medaus masažai. 
4. Odą raminantis masažas.

Kūno masažas vakuuminiu aparatu 15 ak. val. 250 €.* 230 €.** 
1. Vakuuminio masažo aparato ypatumai. 
2. Žmogaus anatomija ir fiziologija. 
3. Celiulito gydymas. 
4. Nugaros, rankų, kojų, sėdmenų, pilvo masažai. 

Kūno linijų korekcija 9 ak. val. 250 €.* 230 €.** 
1. Mityba. 
2. Probleminių vietų korekcija su priemonėmis(medus-vakuumas, masažas). 
3. Įvyniojimai. 

Anticeliulitinis/ linfodrenažinis masažas 10 ak. val. 187 €.* 175 €.** 
1. Kas yra celiulitas. 
2. Anticeliulitinio masažo judesiai (kojos, sėdmenys, juosmuo, pilvas). 
3. Limfodrenažas. 
4. Vakuuminių taurių masažas. 

Įvyniojimai su kūno kaukėmis 7 ak. val. 220 €.* 205 €.** 
1. Viso kūno pilingas. 
2. Medaus kaukės ir įvyniojimai. 
3. Dublių kaukės ir įvyniojimai. 
4. Šokolado procedūros. 

Galima rinktis mokymo programą!
 
Klasikinis masažas: 20 ak. val., 
Visos kūno korekcijos procedūros: 30 ak. val. Kaina - 799 €. 
1. Viso kūno pilingas. 
2. Medaus masažas. 
3. Vakuuminių taurių masažas. 
4. Vakuumas-medus. 
5. Kraujotakos, medžiagų apykaitos gerinimo procedūros. 
6. Kūno linijas koreguojantys įvyniojimai. 
7. Kas yra celiulitas. 
8. Eterinių aliejų savybės ir jų panaudojimas. 
9. Anticeliulitinis masažas. 
10. Molio, medaus, šokolado procedūros. 
11. Odą stangrinantys arba minkštinantys įvyniojimai su kaukėmis. 
12. Mityba. 
Renkantis tik viso kūno korekcijos procedūras, be klasikinio masažo, kaina - 640 €. Į kainą įskaičiuotos visos mokymosi metu naudojamos priemonės. 

Kviečiame registruotis iš anksto (nemokamai). Registruotis galite nurodytais kontaktais arba užpildę registracijos formą.
Skaityti daugiau ...
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą
Back to top