• buhalterine apskaita

  buhalterine apskaita

 • fotografijos-kursai

  fotografijos-kursai

 • kalbu-kursai

  kalbu-kursai

 • kompiuteriu-kursai

  kompiuteriu-kursai

 • makiazo-kursai

  makiazo-kursai

 • rastvedyba

  rastvedyba

 • samatu-sudarymo-kursai

  samatu-sudarymo-kursai

×

Įspėjimas

JUser: :_load: Nepavyko įkelti nario su id: 62
Bendra informacija

Bendra informacija (6)

Apie mus

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYKLA

PRAKTINIO MOKYMO, KOMPETENCIJOS ĮGIJIMO, KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO, UGDYMO IR KĖLIMO KURSAI BEI MOKYMAI
KOMPETENCIJOS UGDYMAS IR KĖLIMAS ŠIANDIEN - TAI PUIKŪS REZULTATAI IR PASIEKIMAI RYTOJ !!!

(log.VEV-Verslas Ekonomika Visuomenei - tai kaip paukščio skrydis virš žemės - tai siekis žinių, pažinti pasaulį)

   Šiuolaikinėje visuomenėje žinios tampa vis didesne vertybe ir asmens saviraiškos sąlyga. Tai ypač ryšku pastaraisiais dešimtmečiais, vykstant esminiams vadybos pokyčiams, kai akcentuojama kokybės vadyba, organizacinė elgsena ir kultūra, darbo efektyvumas, technologinė sparta ir konkurencija. Spartūs globaliniai, technologiniai ir darbo pobūdžio pasikeitimai kelia natūralų poreikį žmonėms nuolat mokytis. Įvairių šalių švietimo ir verslo organizatoriai kelia sau uždavinius sudaryti efektyvų mokymosi galimybių tinklą visoje šiuolaikinį žmogų supančioje aplinkoje, visais jo gyvenimo tarpsniais. Šią visuomenę daugelis vadina žinių visuomenę, nes šiuolaikinės technologijos keičia darbo pobūdį ir santykius, visuomenės raidoje kinta žmonių tarpusavio santykiai, asmens vaidmuo visuomenėje, interesai bei nuostatos. Taigi asmens mokymasis nėra baigtinis reiškinys – jis tęsiasi visą gyvenimą. Šį itin svarbų šiuolaikinės visuomenės bruožą atspindi mokymasis visą gyvenimą. Nuolatinis mokymasis tampa ne vien saviugdos poreikių patenkinimu, bet ir ekonominių aplinkybių diktuojama būtybe. Vis spartėjančio globalaus verslo sąlygomis savo ar savo personalo žinias, gebėjimus ir kvalifikaciją nori sėkmingai išlikti rinkoje siekiančios įmonės bei organizacijos, išlaikyti savo darbo vietą norintys individai. [1]     
   Naudodamiesi įvairių mokslo šaltinių ir šiuolaikinio laikmečio analize verslumo tematika, pastebima, kad Europos šalyse vis daugiau dėmesio skiriama versluo umgdymui. Verslumas – tai ugdymas kritiškai mąstančio, imlaus naujovėms asmens, gebančio savarankiškai veikti žinių visuomenėje įvairiose srityse ir kurti socialinę vertę. [2]
     Intelektiniai ištekliai tampa svarbiausiuoju verslo subjekto stabilių konkurencinių pranašumų formavimo, jų potencialios rinkos vertės didinimo ir dinamiškai besiplėtojančių vartotojų poreikių tenkinimo šaltiniu. Vadinasi, žinios tampa bet kurios rūšies verslo subjekto ar organizacijos intelektiniu ištekliumi, arba aktyvu, reikalaujančiu jų funkcionavimo dėsningumų išryškinimo, sąveikos su kitais ekonomikos veiksniais sistemingo įvertinimo, taupaus požiūrio, paskleidimo ir efektyvaus panaudojimo. Žinių ir žinojimo nepakankamas organizacijos efektyviam valdymui lygis nusako žmogiškųjų išteklių formavimo pagrindinę prielaidą, juk siekiant efektyvaus valdymo, veiklos produktyvumo, būtinas kompetentingas valdymas, kurį gali užtikrinti tik kvalifikuoti, profesionalūs, turintys dorovines vertybines orientacijas, pripažinti lyderiais vadovai, atstovai ar kiti veikloje svarbūs asmenys. Šio požiūrio būtinumas orientuotas į pasaulinę problematiką ir lokalią realizaciją kaitos procese ugdant  kompetencijas šioje veiklos srityje. [3]
     Organizacijose žmogiškasis intelektas laikomas pagrindiniu įmonės kapitalu. Nuo darbuotojų kvalifikacijos bei turimos kompetencijos, priklauso teikiamų paslaugų kokybė ir sėkminga organizacijos veikla. Viena pagrindinių organizacijų problemų yra ta, kad darbuotojų mokymo sistemos nėra orientuojamos į ateities perspektyvas, čia vyraujančios tradicinės kvalifikacijos kėlimo sistemos neefektyvios. Todėl darbuotojų kompetencijos ugdymas turi būti viena iš prioritetinių krypčių.
       Nuo darbuotojų kvalifikacijos bei turimos kompetencijos, priklauso teikiamų paslaugų kokybė ir sėkminga organizacijos veikla. Visa tai kelia naujus reikalavimus tiek pačiam darbuotojui, tiek jo darbui. Bet kuriai naujai problemai spręsti, gebėjimui turimas žinias taikyti konkrečioje kritinėje situacijoje, kokybiško darbo atlikimui, reikalinga atitinkama darbuotojo kompetencija.
            Dabartinis laikotarpis siejamas su žinių visuomenės formavimu, žmogiškųjų išteklių ugdymu, formuluojant šias savybes: gebėjimas prisitaikyti prie pokyčių keičiant darbo būdus; žiniomis pagrįstas ūkio funkcionavimas; tęstinio mokymosi idėjos realizavimas; atsakomybės už žinių, gebėjimų ir įgūdžių ugdymo/ugdymosi formavimas; užimtumo strategijos veiksnių panaudojimas darbingumo, kompetentingumo, pritaikomumo ir pilnavertiškumo vystymui. Žinios yra ypač reikšmingos švietimo, mokslinio tyrimo bei projektavimo veikloje, jos nemažiau svarbios kaimo vietovių infrastruktūros, kultūros ir sveikatos apsaugos, konsultavimo, policijos, juridinių paslaugų ir kitų veiklos sričių organizacijoms. Žinios tiesiogiai susijusios su kaitos procesais organizacijose, tačiau inicijuoti visuomenės kaip sistemos visumos pokyčius pakankamai sudėtinga.
      Reikalavimai darbuotojų kompetencijai nuolat didėja ir sparčiai kinta. Kiekvienai naujai problemai spręsti reikalinga atitinkama darbuotojų kompetencija. Šiuolaikinėmis sparčių dinamiškų pokyčių sąlygomis organizacijoms, siekiančioms išlaikyti konkurencingumą, vis dažniau iškyla žmogiškųjų išteklių lankstumo poreikis, t. y. gebėjimas pasinaudoti ne tik vidiniais, bet ir išoriniais kompetencijos šaltiniais. Dažniausiai organizacijos tikisi užtikrinti galimybę veiksmingai ir greitai reaguoti į rinkos pokyčius. Tai, savo ruožtu, kelia specifinius reikalavimus ir vadovų ir specialistų, bei kitų grandžių asmenų, kompetencijai bei nuolatiniam jos ugdymui ir kvalifikacijos tobulinimui. [4]

           Informacinės visuomenės mokymasis -  šiuo metu tai reikšmingiausias reiškinys. Visiems, informacinės technologijos yra svarbios, visuose gyvenimo srityse. Tai apima, ne tik darbą bet ir buitį. Norint prisitaikyti prie taip greitai kintančių rinkos sąlygų, reikia kiekvienam pagalvoti ir priimti atitinkamus sprendimus. Nes pasaulio technologiniai procesai bei pažangioji visuomenė, konkurencija, atlieka savo vaidmenį, prie kurio mes ne visi galime, spėti pritapti. Tuomet ir iškyla aibė klausimų, bei nerastų atsakymų... Žmogus nėra robotas ir tik jis, kuria robotus. Todėl nereikia abejoti, reikia tik siekti bei kurti, norėti tobulėti ir gauti rezultatus... Mes kartu norėdami prisidėti ir padėti siekti šiuose globaliniuose procesuose, prie idėjinių ir šiuo metu praktinių technologinių tikslų, padėsime jums įgyvendinti jūsų brandintas mintis, siekius bei norus. Tai idėjos ir procesai kartu dalyvaujant su jumis. ...

Mokymo Paslaugų Centras
, (logotipas: VEV-Verslas Ekonomika Visuomenei - tai kaip paukščio skrydis virš žemės - tai siekis žinių, pažinti pasaulį) - tai kompetencijos/ų įgyjimas, kvalifikacijos/ų tobulinimas, ugdymas ir kėlimas, su kvalifikuotų, aukščiausio lygio, įmonių, specialistų komanda, ne tik vietiniu, bet ir pripažįstamu tarptautiniu lygiu. Turinčia patirties ir praktinių įgūdžių kompanija, rengiant ir įgyvendinant įvairius apmokymo projektus. Mūsų tikslas: suteikti aukščiausios kokybės paslaugas bei produktus, teikiančius praktinę naudą visiems. Mes specializuojamės visų visuomenės sluoksnių mokymais - ne tik eilinių darbuotojų ar tarnautojų, bet ir vadovų,  kvalifikuotų specialistų, apmokymais. Mokiname personalą atvykę pas jus. Kursai  įvyksta jums pageidaujant įvairiuose vietovėse, įmonėse ar organizacijose... kviečiame jus dalyvauti ir pasinaudoti neišsemiamais mokslo resursais...


[[1] Prof. habil. dr. Marija Barkauskaitė . Pedagogika. 2011. VPU. Vilnius.
[2] Dr. Gintautė Žibėnienė. Verslumą ugdančių mokytojų kvalifikacijos tobulinimas: aktualūs aspektai ir tendencijos europoje. Mykolo Romerio universitetas. 2012.
[3] [4]. Rūta Adamonienė. Laima Ruibytė. Vadovų kompetencijų ugdymo sistemos formavimo kryptys. KTU. MRU. 2010.


Picture
Skaityti daugiau ...

Rekvizitai Sutartims ir Mokėjimams

ATSTOVAUJANTYS JURIDINIAI ASMENYSherbas sum 50
2013 1426

AVEVERA UAB. Įmonės kodas: 302634045 Ne PVM mokėtojas PVM 22 str. Taikos pr. 38-107, Klaipėda, LT-91218
AB SEB  Bankas
A/s LT67 7044 0600 0771 1556 / banko kodas - 70440

SWIFT/CBVILT2X

Swedbank AB
A/s LT98 7300 0101 2715 4234 / banko kodas - 73000
SWIFT/BIC HABALT22

Mokėti už kursus internetu:

MOKETI UZ KURSUS NAUJAS  Mokėdami nurodykite iš kokio miesto ir už kokius kursus, atliekamas mokėjimas.REGISTRACIJA Į KURSUS


Įmonės pažymėjimas. Duomenų tvarkytojas: Valstybės Įmonė Registrų Centras.

Buveinės adresas: Klaipėda 

Taikos pr. 38-107, Klaipėda, LT-91218
Telefonas: +370 46 380703
Faksas:+370 46 492714
Tel. Mob.: 8 678 68 888

Rašyti Laišką

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYKLA
"Mokymo ir Paslaugų Centras"


zenkliukas su zvaigzdutem
 

 

Skaityti daugiau ...

Kvalifikacijos tobulinimo, Kompetencijų įgijimo - Švietimo Mokykla

Mes rekomenduojame

Įgyvendinkime savo svajas - siekime savo tikslų!!!

Buhalterinės apskaitos kursai individualiai ir grupėse, dieną ir vakare (pradedantiems ir besitobulinantiems, buhalteriams, apskaitininkams, visiems pageidaujantiems): vyksta remiantis praktika, pagal naujus įstatymų pasikeitimus...

 Buhalterijos kursaiPlačiau... 

  Registruotis dabar. Kiti miestai.


ProSama 2010 –  profesionali statybinių sąmatų sudarymo ir skaičiavimo programa, skirta atliekamų darbų kainai nustatyti.

  


Buhalteriniai mokymai individualiai su PRAGMA programa:

Kompiuterizuoti buhalterijos kursai su pragmos programa Plačiau... 

Registruotis dabar. Kiti miestai.


Buhalteriniai mokymai su CENTAS programa:  

  Plačiau... Registruotis dabar. Kiti miestai. 


Raštvedybos kursai: skirti administratoriams, buhalteriams, juristams – visiems įmonės darbuotojams, kurie ruošia oficialiuosius įmonės raštus 

Raštvedybos kursai

 Plačiau...  Registruotis dabar


Buhalteriniai mokymai su AGNUM programa:

Buhalteriniai mokymai su AGNUM programa

 Plačiau... 

Registruotis dabar. Kiti miestai. 


Buhalteriniai mokymai su BŪTENT programa:

Buhalteriniai mokymai su BŪTENT programa

 Plačiau...   Registruotis dabar


Manikiūro mokymai Kaune

Manikiūro - kursai  

Plačiau...  Registruotis dabar 


Makiažo mokymai Klaipėdoje

Makiažo - kursai  

Plačiau...Registruotis dabar.


Teisės kursai Kaune

 Teisės kursai Klaipėdoje

frankfurt am main-gerechtigkeitsbrunnen-detail-justitia von westen-20110408

Plačiau...Registruotis dabar

Buhalteriniai mokymai individualiai su PRAGMA programa:
Skaityti daugiau ...

www.vev.lt naujienos

Planuojamos apskaitos kursų datos (AIKOS)


Rytiniai apskaitos kursai grupėje, Klaipėdoje: Dėst.: Danė Budrienė 8 688 92714<Registruotis dabar>


Makiažo kursai Klaipėdoje-Planuojamos makiažo kursų datos (AIKOS)
Makiažo kursai Kaune

individualu s makiazo kursaiexxxtra-eyes-intro_foto

   <Registruotis dabar>


 spa smilties

Naujiena!!! - Teoriniai ir praktiniai vandens aerobikos trenerių mokymo kursai.


euroskaitaKompiuterizuoti - Buhalterinės apskaitos kursai


Masažų kursai Klaipėdoje  Tel: Ramunė +370 612 53 998 Aromaterapijos seminaras!


Apskaitos kursai: Alytuje, Panevėžyje, Kaune, Šiauliuose


 Galima nemokamai nuolat, susisiekti (skambinant) per Skype pavadinimu: mokymo-centras


Dovanų kortelė (kuponas) - dovana įvairioms progomsPvz. Baigimo sertifikatas.  www.mokymai.org


Floristikos kursai Klaipėdoje  <Registruotis dabar>


 

AutoCAD mokymai - kursai Kaune:  Atsakingi asmenys: Remigija Krupodra 8 672 60349,  <Registruotis dabar>

AutoCAD mokymai - kursai Klapėdoje: Kontaktai: 8 678 68888; 8 46 380703 <Registruotis dabar>


   Raštvedybos dokumentų valdymo, darbo teisės bei archyvavimo pigūs ir puikūs kursai visiems

Raštvedybos mokymai - kursai Planuojamos kursų datos (AIKOS)

Grupės renkamos kiekvieno mėn., apie 05-15-25 dienomis. 18:00val.
Kviečiame registruotis ir dalyvauti. <Registruotis dabar> Kiti Miestai


Mokesčių pasikeitimai 

Mokesčių pasikeitimai


Į Praktinio Mokymo Kompetencijos Ugdymo ir Kėlimo  Kursus Registracija vyksta nuolat. Kadangi kursantų skaičius ribotas, kviečiame registruotis iš anksto (nemokamai), nes prasidedant kursams, grupė sudaroma iš anksčiausiai užsiregistravusių kursantų. Registruotis galite nurodytais kontaktais arba užpildę <registracijos formą>. Susisieksime artimiausiu laiku. Dėkojame kad mokotės VEV Mokymo Centre.


Kursus dėsto, dėstytojai profesionalūs praktikai, turintys ilgalaikį patyrimą ir didelę praktinę patirtį. Dalomoji medžiaga pateikiama kursų eigoje. 


Fotografijos kursai:
Supažindinti su pagrindinėmis sąvokomis ir išmokti dirbti su fotoaparatu. Susipažinti su: Fotografijos istorija, kompozicija, praktika, Fotosesija studijoje, mieste, gamtoje, montažu… Plačiau...
 


Masažo kursai:
Klasikinio masažo , Taškinio masažo ir Vaikų (kudikių) masažo mokymo kursai Vilniuje. Plačiau...


Gitaros kursai:
Kursų tikslas – supažindinti su gitaros galimybėmis, su jos raida ir istorija, išmokyti grojimo gitara pagrindų.
 


Karjera (siūlome darbą): Norintys ir galintys dėstyti išreikšti savę ir savo sugebėjimus, asmenys, specialistai, praktikai, kreipkitės:
 Buhalterinės apskaitos kursus, ar kitus mokymus: (papildomam darbui), visi miestai...
CV siūsti: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą 


Sąmatų sudarymas su Sistelos programa:
Bendrastatybiniai ir vidaus inžineriniai tinklai.
Atsižvelgiame į jūsų poreikius.
Kaina sutartinė priklausomai nuo projekto apimties.
Kreiptis: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  


Masažų kursai Kaune... plačiau... Registruotis dabar

 

Skaityti daugiau ...

Planuojamos kursų datos

vev_rekomenduojame


UAB "SKAITUVA" tvarko visų rūšių buhalterinę apskaitą. ...


Darbo su fototecnika mokymasis, bei meninės fotografijos kursai 

Fotografinės  Technikos ir meninės fotografijos mokymosi kursai Klaipėdoje: Planuojamos kursų datos

Kursai kiekvieno mėn. apie 7-15-27d.d. nuo 18:00val. <Registruotis dabarKiti Miestai


   Buhalterių, apskaitininkų, visiems pageidaujantiems buhalterinės apskaitos kursai  

Buhalterinės apskaitos mokymai - kursai:

Klaipėdoje Rytais nuo 09:30 iki 12 val., Vakarais nuo 18 iki 20val. <Registruotis dabarKiti Miestai


 Kompiuterinio Raštingumo kursai visiems

Kompiuterinio raštingumo kursai:
Klaipėda: Vyksta nuo 9 iki 20val. kiekvieną darbo dieną, jums patogiu metu. (individualiai).
<Registruotis dabar Kiti Miestai 


Masažų kursai Kaune:

masazas

<Registruotis dabar>


Buhalterinės apskaitos kursai su CENTO programa:

centas_2m

<Registruotis dabar>


Makiažo kursai - Make up courses

 

http://www.make-up-courses.org/

 

<Registruotis dabar>


 Samatų sudarymo kursai su SISTELA programa 12val.

<Registruotis dabar>


Samatų sudarymo kursai su ASTERA programa 12val.

samexpertlogo astera

<Registruotis dabar>


 spaudas1

 


Dėkojame kad esate su mumis!

Skaityti daugiau ...
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą
Back to top